Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Landsväg.

E4, Broänge-Daglösten, mötesfri väg

Trafikverket ska bygga om sträckan Broänge–Daglösten på E4 till mötesfri väg. Det blir 2+1 väg med omkörningssträckor och mitträcke.

Syftet med ombyggnationen är att göra sträckan säkrare och mer framkomlig för samtliga trafikanter. Trafikmiljön ska helt enkelt bli tryggare för såväl boende och pendlare som yrkeschaufförer. Vägen kommer att breddas och en rad olika säkerhetsåtgärder ska genomföras.

Planerade arbeten

  • Mötesfri väg med omkörningssträckor och mitträcke
  • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
  • Byggnation av nya korsningar
  • Stängning av anslutningsvägar
  • Byggnation av enskilda vägar
  • Gång- och cykelport i Broänge
  • Faunapassage Hökmarksberget
  • Anlägga viltstängsel
  • Vidta bullerskyddsåtgärder

Samråd 

Vi ser nu över möjligheten att förlänga vägplanegränsen cirka 400 meter söderut för att möjliggöra en åtgärd på den befintliga bron över Mångbyån samt bygga en ny C-korsning vid korsningspunkten E4/väg 768 in mot Broänge och Mångbyn. Vi har därför tagit fram ett kompletterande samrådsunderlag för ovanstående sträcka, se Dokument-Aktuella handlingar.