Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bilar på E4.

E4, Djäkneboda-Bygdeå, mötesfri väg

Vi planerar att bygga om väg E4 mellan Djäkneboda-Bygdeå till mötesfri landsväg, 2+1 väg, med omkörningssträckor och mitträcke. Den totala sträckans längd är cirka 9 km.

Vägens sträckning förändras inte. Ombyggnaden av E4 ökar framkomligheten och förbättrar trafiksäkerheten. Åtgärderna ska bidra till en tryggare trafikmiljö för alla trafikanter i området, såväl bosatta som pendlare och yrkesförare.

De flesta direktutfarter till E4 kommer att stängas på grund av säkerhetsskäl. De få anslutningar som blir kvar bygger vi om till mer trafiksäkra korsningar. Där vi stänger anslutningar bygger vi nya enskilda vägar som ska knyta ihop det enskilda vägnätet med den kvarvarande korsningarna. 

Planerade arbeten

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Färre och mer trafiksäkra korsningar
 • Nya vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Ny port under E4 vid Bobacken
 • Breddning av bron över Dalkarlsån
 • Anlägga viltstängsel
 • Vidta bullerskyddsåtgärder