Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Norrgående E4-trafik leds om via Bygdeå

I samband med bygget av mötesfri väg mellan Djäkneboda och Bygdeå kommer den norrgående E4-trafiken att ledas om via Bygdeå och Dalkarlså, väg 663. Vi planerar att leda om trafiken från den 29 september. OBS! Omledningen upphörde 20 november.

Vi har nu påbörjat arbetet med att bygga mötesfri väg på E4 mellan Djäkneboda och Bygdeå. Ansvarig entreprenör är GRK Infra AB. Projektet i sin helhet ska vara slutfört 2022. 
 
Under hösten kommer trafiken i norrgående riktning att ledas om genom Bygdeå pga arbetet på väg E4. Omledningen görs för att minska störningarna på E4 och öka framkomligheten. Under tiden som trafiken går genom Bygdeå kommer vi utföra breddning av E4. Se karta längst ner på sidan.

Breddningsarbetet kommer i första hand att fokuseras till delen längst norrut, för att kunna leda tillbaka norrgående trafik så snart som möjligt. 
 
I dagsläget planerar vi att leda om trafiken från den 29 september till som längst den 31 december. Omledningen upphörde 20 november. Hela sträckan kommer inte ledas om under hela tidsperioden. Norrgående trafik från E4 kommer gå via Kustlandsvägen och Skinnarbyvägen.

Längs omfartsvägen kommer vi att göra hastighetsnedsänkningar och andra trafiklösningar för att öka säkerheten för samtliga trafikanter och då i synnerhet oskyddade trafikanter. Gående ombeds välja andra gångvägar där möjlighet finns. 
 
Entreprenören GRK och Trafikverket kommer aktivt följa situationen längs omfarten och vid behov vidta åtgärder för att trafiken ska vara så säker som möjligt. 
 
Tänk på att hålla hastighetsbegränsningarna och var extra uppmärksamma. Vi beklagar de störningar som denna omledning kan innebära.

Bygdeå.jpg