Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 vid Ånäset.

E4, Gumboda-Grimsmark, mötesfri väg

Trafikverket planerar att bygga om hela sträckan till mötesfri landsväg 2+1 med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

De flesta anslutningsvägar längs E4 på denna vägsträcka kommer att stängas. De ersätts med enskilda vägar och på så sätt får vi en säkrare trafikmiljö.

Planerade arbeten

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Nya korsningar
 • Nya så kallade vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Gång- och cykelport i Ånäset
 • Ny bro över Flarkån
 • Ny bro över Kålabodaån och ny sträckning av E4
 • Anlägga viltstängsel och två planskilda faunapassager
 • Vidta bullerskyddsåtgärder