Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Förare i bil.

E4, Sikeå-Gumboda, mötesfri väg

Trafikverket ska bygga om hela sträckan till mötesfri väg. Vi bygger om till mötesfri landsväg, 2+1 med omkörningssträckor och mitträcke. Vägen kommer att bli 14 meter bred.

Ombyggnaden av E4 ska i huvudsak öka framkomligheten och förbättra trafiksäkerheten. Av säkerhetsskäl kommer ett flertal enskilda anslutningar till E4 att stängas av. De anslutningar som blir kvar byggs om med öglor för vänstersväng, korsningar med refug och körfält för vänstersväng. Där vi stänger anslutningar bygger vi nya enskilda vägar som knyter ihop det enskilda vägnätet som vi sedan ansluter i korsningarna.

Planerade arbeten

 • Mötesfri väg med omkörningsfält och mitträcke
 • Nya korsningar
 • Nya så kallade vänstersvängsöglor
 • Breddning av vägen från 9 till 14 meter
 • Stängning av anslutningsvägar
 • Byggnation av enskilda vägar
 • Säkra vägens sidoområden
 • Ny gång- och cykelport i Gumboda
 • Anlägga viltstängsel
 • Vidta bullerskyddsåtgärder
 • Rastplats vid Granberget

Trafikplats Sikeå

Vi planerar att bygga en trafikplats i korsningen mellan E4 och väg 651/667 i Sikeå. Målet är att öka trafiksäkerhet och framkomlighet för både fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Läs mer om projektet här

Rastplats Granberget

Utmed E4:an mellan Sikeå och Gumboda i norrgående riktning kommer vi bygga en rastplats. Idag finns det krav på att det ska finnas rastplatser med vissa avstånd utmed vägarna så att yrkestrafikanter ska ha möjlighet att stanna och ta en rast. Rastplaten vid Granberget kommer vara tillgänglig för alla, dygnet runt och året runt. Den nya rastplatsen är till för vila och rekreation och ska ge ökad trafiksäkerhet. När bygget av mötesfri väg mellan Sikeå och Gumboda startar hösten 2021 stängs den nuvarande parkeringsfickan i Granberget. Läs mer om projektet här