Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Del av järnvägssträckan mellan Hällnäs–Lycksele. Foto: Jonas Björkholm, Trafikverket

Tvärbanan elektrifiering Hällnäs–Lycksele

Vi håller på att ta fram en järnvägsplan inför en eventuell framtida elektrifiering av bandel 152 på sträckan mellan Hällnäs–Lycksele.

Bandel 152 förbinder Inlandsbanan med norra stambanan mellan Hällnäs och Storuman. Banans längd är 165 kilometer varav sträckan Hällnäs–Lycksele är 65 kilometer. Målpunkterna för godstransporter är främst Lycksele timmer samt NLC Storuman (Stenseleterminalen). Banan trafikeras även av persontrafik på sträckan Umeå–Vännäs–Vindeln–Hällnäs–Lycksele. Sträckan Hällnäs–Lycksele saknar i dagsläget mötesmöjligheter, men ett omfattande arbete pågår i Åmsele för att bygga om driftplatsen för att möjliggöra för tågmöten vilket beräknas vara klart hösten 2019.

Efter driftsättningen av Botniabanan har trafikutvecklingen i länet varit positiv. Trafiken längs Tvärbanan är i dagsläget hänvisad till dieseldrift, då banan saknar elektrifiering. Persontrafiken sker med dieselmotorvagn och begränsas till ett ekipage.

Åtgärden skulle bidra till minskade utsläpp av växthusgaser, ökad kapacitet på banan då längre och tyngre tåg kan framföras samt en ökad robusthet för persontrafiken, då fler fordonstyper skulle kunna trafikera sträckan.

Vi  tar nu fram en järnvägsplan för att om beslut tas kunna elektrifiera banan mellan Hällnäs–Lycksele. I dagsläget finns inget beslut taget, men ett förberedande arbete är uppstartat genom järnvägsplanen.

Länsstyrelsen har fattat beslut om att projektet inte medför någon betydnade miljöpåverkan.