Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Foto: Umeå kommun

Foto: Umeå kommun

Milstolpar Umeåprojektet

Sedan 1980-talet har Umeå kommun och Trafikverket (före detta Vägverket) arbetat med att flytta ut trafik från Umeå centrum.

Bakgrund

Trafikverket har tidigare utrett ett nytt vägsystem under namnet Umeåprojektet. Detta ledde till en rad arbetsplaner, varav delen över Röbäcksslänten överklagades till regeringen som därefter avslog planen. Motiven var att förslaget inte på ett avgörande sätt skulle förbättra trafiksituationen samt att projektet skulle medföra omfattande intrång i jordbruks- och naturområden.

1990 Umeå kommun reserverar mark för en inre ringled runt Umeå, bro över Umeälv, en väg över Röbäcksslätten och en bro vid Backens kyrka.
1991 Umeå kommun lämnar in förslag om ny E4 längs Kolbäcksvägen och Kolbäcksbron. Vägarna blir den stora valfrågan, Centerpartiet vinner på sitt motstånd mot Kolbäcksvägen och slättvägen (Röbäcksslätten).
1992 Det blir inga statliga pengar till Kolbäcksvägen.
1993 Vägalliansen, S,M,FP och KD presenterar sitt vägpaket. E4:ans dragning lämnas utanför paketet.
1996 Umeå kommun öppnar för att dra E4 i ett västligt läge, genom I20:s område.
1997 Den första delen av Umeåprojektet. En ny cirkulationsplats i lasarettskorsningen börjar byggas.
1998 Kolbäcksbron börjar at byggas, invigs 2001-09-05.

År 1999 gjordes en omstart av projektet, med översyn av tidigare planering, under arbetsnamnet ”Umeåprojektet 2”.

1999 Regeringen upphäver Vägverkets fastställelsebeslut av arbetsplan (1999-03-04). (E4 sydost Röbäck - öster, Röbäck öster Prästsjön - Klockarbäcken - Väg 363.)
1999 Förstudie enligt miljöbalken påbörjas
2001-2002 Vägverket upprättar en vägutredning för tre alternativa vägförslag - Inre läge med tunnel, yttre läge Öster Prästsjön samt ett kombinationsalternativ av dessa lägen.
2002 Vägutredning klar.
2003 Detaljprojektering av etapp 1 påbörjas.
2004 Vägverket Region Norr överlämnar vägutredningen till Vägverkets huvudkontor för begäran om tillåtlighet.
2005 Miljökvalitetsnormen (MKN) införs.
2006 Uppdatering av trafikprognoser.
2002-2007 Frågan om Västra länken går in i ett dödläge där Vägverket inte kommer frammåt vare sig med finansiering eller arbetsplan.
2007 Återkallan av begäran om tillåtlighetsprövning.
2008 Finansiering i Närtidssatsningen.
2009 Upphandling av Norra och Östra länken. Byggstart entreprenad 1, 6 och 7. Vägdirektör Lena Dahlgren tar ställning till Umeåprojektet del 2.
2010 Byggstart entreprenad 2 och 5. Trafikverket beslutar att upprätta tre arbetsplaner med godkända miljökonsekvensanalyser för Västra länken.Färdigställande av entreprenad 1, 4 och 6. Start detaljprojektering entreprenad 8 och 9.
2011 Byggstart entreprenad 3.
2012 Beslut om Västra länkens dragning. Färdigställande av Norra och Östra länken, entreprenad 2, 3, 5 och 7. Delinvigning av Norra och Östra länken.
2014 Arbetsplanerna för Västra länken återförvisas.
2015 Väghållningsmyndigheten påbörjar lokaliseringsprövning.
2016 (maj) Vägplanen för Västra länken skickas till Trafikverkets centrala funktion Juridik och planprövning för fastställelseprövning.

Umeåprojektet har startats om tidigare

1997 inleddes arbetet med att skapa en ringled i Umeå genom att bygga en ny cirkulationsplats vid stadens södra infart. Fyra år senare invigdes Kolbäcksbron, ett arbete som avslutade fem av de delprojekt som ingick i den första delen av Umeåprojektet.

2008 beviljades Umeåprojektet finansiering via Närtidssatsningen och den andra delen av Umeåprojektet inleddes. Projektet delades under 2009 upp i nio olika entreprenader och byggandet av entreprenad ett och sju började tidigt under hösten. 2012 stod sju av entreprenaderna färdiga. Umeåprojektet är det enskilt största vägprojektet i Trafikverket Region Nord.

Finansieringen för Umeåprojektet

Umeåprojektet är en investering på totalt cirka 2,2 miljarder kronor. Projektet medfinansieras delvis av Umeå kommun.

Färdiga entreprenader

Under år 2010 blev tre av entreprenaderna färdiga. Det var entreprenad 1 (E4, Syd - Östteg), 4 (E12, Morkullevägen) och 6 (E12, Vägbro över ny järnväg). Under 2012 blev ytterligare fyra entreprenader klara. Det var entreprenad 2 (E4 Porfyrvägen–E4 Norr (Kolbäcksleden), 3 (E4 Sandahöjd–E4 Norr (Kolbäcksleden)), 5 (E12, Hissjövägen–Ersboda (I20-skogen)) och 7 (E12 Hissjövägen–Vännäsvägen).

Östra och Norra länkarna omfattar två mil och den 6 oktober 2012 delinvigdes de.