Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Hur tar du dig till arbetet? Mobility Management handlar om att förändra resevanor i vardagen och främja hållbara transporter.

Mobility management Västra länken

Det pågående byggandet av Västra länken stör trafikanter, närboende och näringsidkare i och runt Umeå. För att hitta lösningar som minskar störningarna har Umeåprojektet initierat ett Mobility management (MM) projekt.

Trafikverket leder om trafiken på E12, Vännäsvägen, i höjd med Klockarbäcken, från befintlig E12 in genom Klockarbäcksområdet och åter tillbaka till E12 via en ramp i höjd med korsningen vid Umedalen. Den tillfälliga omledningen av E12 kommer att bestå under ett drygt år, detta för att möjliggöra byggandet av Västra länken, entreprenad 8. E12 är en pulsåder genom Västerbotten med både mycket godstransporter och pendlingstrafik. För att minska störningarna för trafikanterna på E12, närboende och verksamheterna på Klockarbäcken har Trafikverket initierat ett Mobility Managementprojekt (MM).

Mobility management (MM) handlar om att effektivisera användandet av transporter och infrastruktur på olika sätt. Syftet är att påverka resan eller transporten innan den börjat. MM i byggskedet, liknande Umeåprojektet, är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter och ett sätt att minska trafiken genom arbetsplatsen, vilket skapar en säkrare arbetsplats och trafikmiljö.

Det finns ett stort behov att minimera och fördela övrig trafik på sträckan under E12-omledningen, likaså minimera upplevelsen av störningen som omledningen kan medföra. Trafikverket arbetar tillsammans med en mängd samverkansaktörer med ett antal MM-åtgärder som bidrar till att minska fordonstrycket genom E12-omledningen vid Klockarbäcken.

På denna sida samlar vi information kopplat till E12-omledningen och om de MM-åtgärder som genomförs.

Deltagande samverkansaktörer:
Trafikverket, Region Västerbotten, Umeå kommun, Vännäs kommun, Länstrafiken i Västerbotten, Transdev, Ultra, Norrtåg, Vy, Avion, IKEA, DB Schenker, Ålö, Volvo Lastvagnar, Länsstyrelsen, Ica Kvantum Kronoparken, MediaMarkt, Beijer Bygg och K-Rauta.