Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Hur tar du dig till arbetet? Mobility Management handlar om att förändra resevanor i vardagen och främja hållbara transporter.

Mobility management Västra länken

Det pågående byggandet av Västra länken stör trafikanter, närboende och näringsidkare i och runt Umeå. För att hitta lösningar som minskar störningarna initierade Umeåprojektet ett Mobility management (MM) projekt.

Mobility management i byggskedet

...är ett koncept för att främja hållbara resor och transporter samt ett sätt att minska trafiken genom byggarbetsplatsen. Åtgärder ska ge en utformning och ett utbud för ökad användbarhet, säkerhet och konkurrenskraft för gång, cykel, kollektivtrafik samt samåkning gentemot ensamåkande i bil. Detta kombineras med beteendepåverkande åtgärder som effektivt minskar bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Kort sagt handlar mobility management i byggskedet om att hitta, utveckla och informera om valmöjligheter.

Mobility management och Covid -19

Nästan samtidigt som detta projekt startade kastades samhället in i en pandemi. För projektets del innebar det en rad olika anpassningar. Vi har inte haft möjliget att träffas fysiskt, hela projektet har genomförts digitalt. Den fysiska informationsturnén som var planerad fick ställas in och istället genomförde vi en digital föreläsning. Men framför allt har vår planerade testresenärsaktivitet för kollektivtrafiken lagts på is.

Mobility management projektet och vad vi gjort

Projektet startade i slutet av mars 2020 och har pågått till sommaren 2021, i samband med att trafikomläggningen av E12 till Klockarbäckens industriområde upphör. Projektet har riktat in sig på fyra huvudområden: Informationsturné med fokus hållbart resande, nudgingaktiviteter, testresenärsaktiviteter för elcykel samt testresenärsaktiviteter för kollektivtrafik. I dragspelsfliken nedan kan du läsa mer om vad vi arbetat med.

Deltagande samverkansaktörer: Trafikverket, Region Västerbotten, Umeå kommun, Vännäs kommun, Länstrafiken i Västerbotten, Inab, Umeå Cykelsport, Transdev, Ultra, Norrtåg, Vy, DB Schenker, Ålö, Kyl- & Frysexpressen, Fazer/Skogaholm, Sweco, Peab, Ica Kvantum Kronoparken och K-Rauta.

Filmer

  • Hur är det att cykla elcykel? Vi passade på att fråga två av våra testelcyklister, nedan ser du hur de tyckte att det gick att byta bilen mot elcykel i vardagspendlingen. Den högra filmen är syntolkad.
  • Hur hänger Västra länken ihop med Umeåprojektet? Och varför har man valt att leda om vägen runt Klockarbäcken? Hur kommer det sig att det är viktigt att resa hållbart? Vi har tagit fram en informationsfilm som du ser längre ner på sidan. Den högra filmen är syntolkad.