Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Västra länken - det här händer

I december 2014 återförvisades arbetsplanerna för Västra länken, Umeåprojektet. Sedan dess har arbetet med en handlingsplan och ny tidplan pågått och det står nu klart vart i planläggningsprocessen projektet ska ta vid.

Sedan 1 januari 2013 arbetar Trafikverket efter en ny planläggningsprocess. Detta i kombination med återförvisningen innebär att Västra länken går in i läge lokaliseringsprövning som ersätter det som tidigare benämndes vägutredning.

Sträckan Söderslätt – Röbäck ligger kvar. Korridoren är gemensam för både Inre och Kombinationsalternativen. Tidigare utredningar visar att det är i den korridoren vägen skall byggas.

Sedan mitten av februari pågår arbetet med att ta fram en samrådshandling för en lokaliseringsprövning. Samrådshandlingen är en jämförande beskrivning av effekter och konsekvenser för de olika alternativen relaterat till nollalternativet (dagens situation) inkluderat samhällsekonomiska beräkningar.

Samrådshandlingen beskriver tre alternativ för lokalisering av den Västra länken:
Röbäck – Norra länken, Väster om Prästsjön
Röbäck – Norra länken, Öster om Prästsjön
Röbäck – Norra länken, inre alternativet med lång tunnel samt öppen schakt.

När handlingen är färdig kommer den att vara tillgänglig för myndigheter, organisationer, allmänhet och de enskilda som berörs. Då kommer det att finnas möjlighet att lämna synpunkter. När samrådshandlingen finns tillgänglig kommer Trafikverket att informera om detta.

Samrådshandlingen och dess samrådsredogörelse med bilagor kommer att utgöra underlag för lokaliseringsbeslut. Beslut om lokalisering fattas av väghållningsmyndigheten.

Information om planläggningsprocessen (gäller från 1 januari 2013)