Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samråd om vattenverksamhet, väg 632

Vägplanen för Västra länken, Umeåprojektet har lämnats in för fastställelse och nu går Trafikverket vidare i planeringen av aktiviteter längs vägsträckan.

Trafikverket bjuder in till samråd inför tillståndsprövning av vattenverksamhet enligt miljöbalken för grundvattensänkning vid anläggande av vägskärning och bro över Sockenvägen (väg 632). Syftet med samrådet är att allmänhet, myndigheter och organisationer bidrar med sina kunskaper om förhållanden som är viktiga att ta hänsyn till i arbetet. Efter samrådet arbetar Trafikverket vidare med handlingarna med stöd av inkomna synpunkter.

Samrådsunderlaget finns tillgängligt under "dokument” på denna hemsida, eller på Trafikverkets kontor, Storgatan 60, Umeå. Vi vill få in skriftliga synpunkter och yttranden på samrådshandlingen före 2016-08-29. Synpunkter skickas till investeringsprojekt@trafikverket.se eller Trafikverket, Ärendemottagningen, Box 810, 781 28 BORLÄNGE. Märk handlingarna med TRV2016/56676.