Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Vad händer nu?

Undrar du över vad som händer runt Västra länken, vad vi jobbar med? Här kommer en beskrivning av vad som händer nu och vilka utmaningar vi står inför.

Just nu pågår arbetet med att slutföra förfrågningsunderlaget inför upphandling av de tre entreprenaderna på Västra länken. Innan förfrågningsunderlagen kan skickas ut måste projektet få beslut i alla miljötillstånd. Det inkluderar även anmälningsärenden rörande vattenverksamhet.

Avtal ska tecknas, bland annat med markägare avseende inlösen av fast egendom och lägesändringar av enskilda vägar samt med ledningsägare inför ledningsflyttar.

Aktiviteter i sommar
Under sommaren kommer de arkeologiska förundersökningarna och slutundersökningarna att slutföras. De arkeologiska undersökningarna måste vara avslutade innan entreprenören har fullt tillträde till området.

Under sommaren kommer även lantmäteriet att utföra gränslägesbestämningar, det vill säga säkerställa rågångar, råstenar, med mera. Anläggningsförrättningarna för de nya ersättningsvägarna ska även de påbörjas.

All berörd skog ska stämplas upp och vi kommer att börja att träffa berörda angående bullerskyddsåtgärder på privata fastigheter.

Förberedande arbeten inför ledningsflyttar kommer att påbörjas i sommar. Alla som berörs på något vis av sommarens aktiviteter kommer att kontaktas.

Utmaningar i projektet
Umeåprojektet har hittills bjudit på en rad olika utmaningar och Västra länken är inget undantag. Den cirka 11 kilometer långa sträckan bjuder på i stort sett alla utmaningar, och några till, som  kan förekomma i ett vägbygge. Delar av Västra länken följer den vattenförande Vindelälvsåsen och på vissa sträckor har vi problem med artesiskt vatten, det vill säga högt grundvattentryck. Det ledde bland annat till att delar av Norra länken över Västerslätt fick pålas med 20 566 pålar för att bära vägen. Det höga grundvattnet ställer även till med problem när vi ska bygga portar under vägen, då grundläggningen hamnar under grundvattennivån.

Brobygget över Umeälven innebar en rad utmaningar, bland annat är älvens nipor (kanter/stränder) instabila och branta, vi bygger även nedströms ett av Europas största kraftverk vilket måste beaktas säkerhetsmässigt.

Masshanteringen i projektet är intressant då massbalansen blir en utmaning. Dels finns det stora mängder sulfidlera som måste hanteras. Dels är det på vissa sträckor underskott av massor, och på andra överskott – men inte alltid av rätt slags massor.

I Sverige finns drygt 4 000 Natura 2000-områden på en sammanlagd yta av mer än sex miljoner hektar. Områdena har skapats för att skydda hotade arter och/eller livsmiljöer. De svenska Natura 2000 - områdena omfattar till exempel Alvarmarker på Öland, Bohusländska fjordar och ödsliga myrar i Norrbotten. Här finns även till exempel Sarekmassivets vidder. Stora delar av åkerlandskapet på Röbäcksslätten omfattas av Natura 2000, vilket påverkar Västra länken.

Att få anbud som uppfyller Trafikverkets krav är ytterligare en utmaning.
- När vi går ut med upphandlingen hoppas vi på många anbud, vi vill skapa goda förutsättningar för marknaden efter flera tunga år med få stora infrastrukturprojekt i området, säger Urban Larsson, projektledare Umeåprojektet.

Tidplan och trafikpåsläpp

- Än så länge håller tidplanen och det känns bra att få komma igång. Tyvärr kan fortfarande vissa saker ställa till det för oss. Miljötillstånden är en aspekt att ta i beaktan, om de drar ut mycket på tiden håller inte vår tidplan att öppna för trafik 2021, säger Larsson.

Rent byggnadstekniskt finns det även en rad olika utmaningar, de mest påtagliga är den nya bron över Umeälv och grundläggningsförhållandena i området runt Röbäck.

En stor utmaning under själva byggtiden kommer att vara de hårt trafikerade E12, Vännäsvägen i norr och E4 Ikea/Avion i söder där trafiken ska flyta under byggperioden.

- Vi står inför en rad tuffa utmaningar som inte ska underskattas, men vi arbetar febrilt för att hitta lösningar och klara målet med ny väg hösten 2021, säger Larsson.

Vad händer sedan?
På den här hemsidan hittar du aktuell information om Västra länken och vad som händer. Hemsidan uppdateras löpande och just nu pågår arbetet med att uppdatera basinformationen. Senaste nytt hittar du under ”aktuellt”.