Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Markeringar visar spåren efter det äldsta stolphus i norra Sverige, som är daterat till bronsålder och hittades av arkeologerna när de grävde i området 2013. Foto: Västerbottens museum.

Markeringar visar spåren efter det äldsta stolphus i norra Sverige, som är daterat till bronsålder och hittades av arkeologerna när de grävde i området 2013. Foto: Västerbottens museum.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Arkeologisäsongen är igång

I veckan har arkeologerna från Västerbottens museum återupptagit undersökningarna längs den planerade vägdragningen av Västra länken i Umeå. Efter ett uppehåll på närmare fyra år är arbetet nu igång igen.

Senast arkeologerna var i området på Klockarbäcken hittade de ett stolphus, stolphål, eldstäder, kokgropar, rester av djurben samt keramikskärvor. Samtliga anläggningar och fynd daterades till bronsåldern, ca 1500–800 år före vår tideräkning.
– Stolphålen vittnar om att det har funnits en byggnad på platsen, vilket är riktigt intressant. Dateringar visar att huset är från bronsåldern och det är det hittills äldsta funna stolphuset i norra Sverige. Det vore naturligtvis roligt om vi kunde hitta ytterligare stolphus vid årets undersökning, säger Ellinor Johansson som är arkeolog och undersökningsledare.

Årets förundersökning koncentreras till ett skogsparti som ligger mellan bostadsområdet på Umedalen och Prästsjön. Arkeologerna kommer att arbeta på platsen fram till slutet av juni. Om området är fyndrikt kommer det att bli en slutundersökning under hösten innan vägarbetet kan ta vid. Efter att fältarbetet avslutats kommer arkeologerna att ägna sig åt rapportarbete och fyndhantering. Fynden förvaras på Västerbottens museum och kommer att kunna användas i framtida utställningar och forskning.