Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägesrapport från de arkeologiska utgrävningarna

Arkeologerna från Västerbottens museum har redan börjat att göra intressanta fynd i årets utgrävningar i ett skogsparti mellan bostadsområdet på Umedalen och Prästsjön.

Inom undersökningsområdet ligger en bronsåldersboplats som sträcker sig från en närbelägen åker och ut i skogsområdet. Vid tidigare undersökningar av boplatsen påträffade arkeologerna ett stolphus - det äldsta stolphuset i norra Sverige! Huset var troligen treskeppigt och dess eldstad daterades till ungefär 1000–800 f.Kr. Förutom huset framkom även stolphål, eldstäder, kokgropar, brända ben och keramikskärvor. Samtliga anläggningar och fynd daterades till cirka 1500–800 f.Kr.

- Hittills har ett eventuellt stolphål påträffats liksom två eldstäder, en mörkfärgning och flera sotfärgningar. Dessutom har en mängd eldpåverkade stenar som troligen rensats ur boplatsens härdar och/eller kokgropar framkommit, berättar Ellinor Johansson, arkeolog och undersökningsledare. Arkeologerna hoppas att årets utgrävning ska bjuda på fler spännande fynd, helst fler stolphus.

Varje sten märks ut med en gul pinne och mäts sedan in med RTKGPS. Detta för att få ett spridningsmönster som kan berätta om de aktiviteter som förekommit på boplatsen för flera tusen år sedan. Du kan följa utgrävningarna på Facebook: www.facebook.com/sparfran10000ar/