Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Möte med sommarstugeägare Stomdalsbacken.
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Informationsmöte för närboende vid Stomdalsbacken

Torsdag den 13/6 höll Trafikverket med entreprenören GRK Infra AB ett informationsmöte angående de kommande byggnationerna av bron över älven.

Många av ägarna till sommarstugorna uppströms den nya bron över älven kommer att påverkas under byggtiden då vägen till området via Stomdalsbacken, kommer att användas av byggtrafik.

Vägen vid Stomdalsbacken kommer att vara öppen för trafik under byggtiden, men för att skydda gångare och cyklister kommer ett vägräcke att sättas upp, för att separera fordonen från de oskyddade trafikanterna. Trafikljus kommer att reglera trafiken upp och ner i backen för att förhindra möten mellan byggfordon och personbilar.

Under perioder kommer Umeleden att stängas av och ledas om. Detta för att förhindra att gång- och cykeltrafikanter hamnar mitt i byggområdet.

GRK Infra AB identifierade tidigt det aktiva friluftslivet vid Baggböleören och informerade alla på mötet om att man kommer att låta området vara som det är idag, med undantag för någon enstaka båtlandning.

Vid mötet lyftes även frågan om hur mycket skog som kommer att avverkas och GRK Infra AB meddelade att man kommer att avverka så lite skog som möjligt.

Trafikverkets projektledning och GRK Infra AB vill passa på att tacka alla som tog sig tid att komma till informationsmötet, trots skolavslutningar och dåligt väder.

Här kan du ta del av presentationen från mötet (pdf-fil 2,8 mb, öppnas i nytt fönster).

För alla som är intresserade av att följa bygget av Västra länken kommer byggdagböcker att finnas inom kort på projektets hemsida.