Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Information om broarbetet över Umeälv

Vi har nu etablerat oss på båda sidor av älven och byggvägen på norra sidan är klar. Arbeten med brons mellanstöd påbörjas i början av oktober.

Det första arbetet blir att bygga en stållåda runt stödet ute på Killingholmen och den blir delvis ute i älvfåran. Detta arbete kommer främst att orsaka ljudstörningar men är ganska kortvarigt samt utförs dagtid.

I slutet av oktober kommer vi att börja med borrpålning på Killingholmen, även detta arbete är av det slag att buller uppstår. Pålningsarbetena är planerade att vara utförda i mitten av november. Vi kommer också att utföra bullermätningar då arbetet inleds för att kontrollera att bullernivåerna hålls inom givna värden.

Vi har breddat vägen ner för Stomdalsbacken och skall inom kort avskilja gång- och cykeldelen med ett vägräcke, detta för att höja säkerheten då en hel del betongbilar och andra transportfordon kommer att köra fram och tillbaka i backen under kommande månader. Då vägräcket är monterat kommer vi även att ha trafikljusreglering i Stomdalsbacken.

Vårt mål är att entreprenaden ska bedrivas med så få störningar som möjligt och vi arbetar för att minimera de störningar som uppstår. Du kan följa vårt arbete vid Umeälv vecka för vecka i byggdagboken (entreprenad 10), här hittar du även information om planerade störningar.