Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Vy från det norra landfästet.

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Rapporten om broolyckan klar

Lägre friktion än förväntat gjorde att balken kom i okontrollerad glidning och bromssystemet var inte dimensionerat för detta.

Det är en mycket kort sammanfattning av den rapport gällande broolyckan i Umeå i september 2020 som konsultföretaget COWI överlämnat till Trafikverket och som kommenteras på en presskonferens under torsdagen.

- Det är en rad olyckliga omständigheter som gjorde att olyckan inträffade, säger Gerhard Barrestål, projektledare vid Trafikverket.

Det var vid lanseringen av brobalken den 15 september, på entreprenad 10, Västra Länken, Umeåprojektet, som balken började glida okontrollerat. En oberoende skadeutredning har gjorts av COWI på uppdrag av Trafikverket, GRK Infra AB och försäkringsbolaget If. Sammanfattningsvis så säger utredningen att friktionen vid lanseringen var väsentligt lägre än förväntat. När balken väl kommit i okontrollerad glidning har bromssystemet inte varit tillräckligt. Bromssystemet var inte dimensionerat för att stoppa brobalken i en okontrollerad glidning.

 

- Det känns skönt att vi nu kan blicka framåt mot det jobb som kommer med att reparera skadorna på bropelare och brobalk. Vi har ända sedan olyckan, tillsammans med entreprenören, jobbat oavbrutet med att planera och projektera för det fortsatta bygget av bron, säger Gerhard Barrestål.

Vad gäller kostnaderna för olyckan så omfattas projektet av en projektförsäkring. Något besked från försäkringsbolaget If har ännu inte kommit.

- Nu närmast fortsätter projekteringen och vi påbörjar troligast de fysiska åtgärderna under våren. Preliminära bedömningar visar att stora delar av balken kommer att gå att återanvända. Kommande åtgärder kräver provisoriska stöd bredvid de befintliga då vi planerar att reparera på plats och genom återlansering av vissa delar. Vi kommer att inspektera betongstöden för att identifiera reparationsbehov, säger Magnus Ahlskog, platschef GRK Infra AB.

Färdigställandet av entreprenaden beräknas försenas med minst ett år, den skulle ha varit klar hösten 2021. Broolyckan innebär att delen förbi Prästsjön på Västra länken inte kan öppnas för trafik innan bron är färdig.

Vid olyckan skadades en person i en axel av nedfallande virke och blev sjukskriven i två månader, övrig personal klarade sig oskadd. Den axelskadade personen är åter i arbete.