Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Asfalterad väg med 50-skyltar och Blå skylt med texten Bjurholm. Gles bebyggelse vid vägen. Foto: Jenny Heldestad

Väg 353, Lagnäset, gång- och cykelväg

Vi planerar att förlänga gång- och cykelvägen längs väg 353 från Bjurholms tätort fram till vägen mot Lagnäset. Det gör vi för att förbättra trafiksäkerheten för gående och cyklister.

Väg 353 vid Bjurholm saknar vägrenar och trafikeras av mycket tung trafik, eftersom vägen ofta används som genomfart från E4 mot inlandet. För att göra vägen säkrare för gående och cyklister planerar vi att förlänga gång- och cykelvägen cirka 360 meter söderut på östra sidan om vägen. Vi planerar även en övergång vid vägen till det populära utflyktsmålet Lagnäset.

Gång- och cykelvägen ska få kantsten och en avvattningslösning som minimerar behovet av markintrång. Vi ska även byta ut belysningen där vi bygger den nya gång- och cykelvägen, och sätta upp ny belysning vid övergången.