Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 363, Hällnäs, ombyggnad av väg

På väg 363 söder om Hällnäs har det uppstått skador. Om skadorna inte åtgärdas finns det risk att de förvärras. Vi planerar därför att bygga om en del av sträckan för att öka trafiksäkerheten.

Projektet är slutfört och kommer tas bort från Trafikverkets webbplats den 29 november 2019.

Söder om Hällnäs, där väg 363 korsar Stussbäcken, har det uppstått sprickor vid vägkanten och eroderingsskador längs vägkanten. Om skadorna inte åtgärdas kan de förvärras, och på sikt bli så pass allvarliga att vägen måste stängas för att undvika olyckor. Att enbart reparera skadorna är ingen långsiktig lösning på problemet. Därför planerar vi att bygga om en del av sträckan vid Stussbäcken. Enligt det förslag som finns i vägplanen kommer vi att förskjuta vägen cirka 40 meter västerut och bygga en ny bro, eftersom vägen ligger precis intill Vindelälven. 

Läs mer under fördjupning.