Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 370, Nölviken, ny väg

Vid södra infarten till Malå samhälle slingrar sig väg 370 längs en grusås där utrymmet mellan väg och ytterslänt är litet. Vi flyttar därför vägen.

Vägen ligger stabilt men får brist på utrymme vid eventuell erosion eller stenras. Det är även svårigheter vid snöröjning eftersom diken saknas. Översvämning förekommer på delar av sträckan vissa år. Vi bygger därför vägen i ny sträckning norr om befintlig uppe på åsen. Samtidigt bygger vi en gång- och cykelväg utmed befintlig väg fram till Nölvikens camping. Gång- och cykelvägen skiljs från fordonstrafiken med kantsten. Förberedande arbeten har startat i april 2019.

Vägen har öppnats för trafik hösten 2019, dock återstår asfaltering till 2020.  Arbetena har upphört för säsongen och återupptas till våren när tjälen släppt. Alla åtgärder beräknas vara klara hösten 2020.