Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 522, Röbäck–Stöcksjö, gång- och cykelväg

Vi bygger en ny gång- och cykelväg mellan Röbäck och Stöcksjö för att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och underlätta för arbetspendling med cykel.

Väg 522 mellan Röbäck och Stöcksjö i Umeå kommun saknar i dag gång- och cykelväg vilket medför att oskyddade trafikanter samsas med övrig trafik på sträckan. Vägen nyttjas bland annat av barn till och från skolan och fritidsaktiviteter. Området vid Röbäck och Stöcksjö är expansivt och avsaknaden av cykelvägar är hämmande för fortsatt tillväxt.

Den nya gång- och cykelvägen kommer att gå från befintlig gång- och cykelväg vid Glödheta glashytta inne i Röbäck fram till anslutningen till Stöcksjö kustväg, cirka 2,1 kilometer. Syftet är att skapa en säker skolväg för skolbarnen, öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna, binda samman byarna samt underlätta arbetspendling med cykel istället för bil.

Gång- och cykelvägen blir 2,5–3 meter bred, och byggs till stora delar separerad från bilvägen med ett dike. Ny belysning kommer att anläggas. Det blir även nya busshållplatser inne i Röbäck och vid Södra Röbäcksvägen, samt ett övergångsställe med refug vid Södra Röbäcksvägen.

Begränsad framkomlighet på väg 522

Byggandet pågår enligt planering och vi räknar med att bli klara under hösten 2019. Vi ber dig att respektera hastigheterna och de trafikanordningar som finns längs vägen.