Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 573, Mo, erosionsskydd

En sträcka av Lögdeälv som går nära väg 573 i Mo, Nordmalings kommun, har pekats ut som ett riskområde på grund av att slänten mot älven eroderar allt närmare vägen.

Vi kommer att anlägga erosionsskydd och genomföra stabilitetshöjande åtgärder i riskområdet för att säkerställa vägens funktion och stabilitet.

Erosionsskyddet blir cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter. 

Byggnationen startar i oktober 2021 och pågår till våren 2022. Under tiden blir framkomligheten något begränsad. Körfältet närmast arbetsområdet blir delvis avstängt och hastigheten nedsatt till 30 km/h fram till dess att nytt vägräcke och ny grusad parkeringsficka är anlagd.