Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 573, Mo, erosionsskydd

En sträcka av Lögdeälv som går nära väg 573 i Mo, Nordmalings kommun, har pekats ut som ett riskområde på grund av att slänten mot älven eroderar allt närmare vägen.

Vi planerar att anlägga erosionsskydd och genomföra stabilitetshöjande åtgärder i riskområdet för att säkerställa vägens funktion och stabilitet.

Erosionsskyddet planeras bli cirka 350 meter och anläggs i slänten mot älven vid väg 573. Parallellt med skyddet genomförs stabilitetshöjande åtgärder på en sträcka av cirka 120 meter.

Vägplanen har vunnit laga kraft. Byggstart är planerad till 2021.