Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 791, Krångfors, ny väg

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Vi planerar att flytta vägen för det ena området.

Längs väg 791 genom Krångfors finns två riskområden där slänterna ner mot Skellefteå älv är instabila. De två områdena utgörs av en cirka 50 meter respektive 250 meter lång sträcka. Längs det ena riskområdet finns det spår av skred de senaste åren.

För att säkerställa vägens funktion och undvika framtida risker för ras och skred har vi utrett olika lösningar. Det alternativ som vi jobbar vidare med för den längre sträckan är att flytta vägen bort från riskområdet, för att istället gå norr om fastigheterna. Samråd för valt alternativ har skett under hösten 2021 och granskning av vägplanen kommer ske under vintern 2021/2022.

Byggstart beräknas preliminärt till 2023.