Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Väg 791, Krångfors, riskreducerande åtgärder

Två riskområden har identifierats längs väg 791 i Krångfors, Skellefteå kommun. Trafikverket planerar därför att flytta vägen alternativt stabilisera befintlig väg.

Längs väg 791 genom Krångfors har Trafikverket identifierat två riskområden där slänterna ner mot Skellefteå älv är instabila. De två områdena utgörs av en ca 50 meter respektive 250 meter lång sträcka. Längs det ena riskområdet finns det spår av skred de senaste åren.

För att säkerställa vägens funktion och undvika framtida risker för ras och skred utreder vi olika lösningar. En lösning kan vara att flytta vägen bort från riskområdena. För att hitta den mest lämpade sträckningen för detta, utreder vi ett antal olika lokaliseringsalternativ. Ett annat alternativ är att säkerställa vägens funktion i befintligt läge genom stabilisering.