Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 363, Pendlingsstråket Vindeln–Umeå, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi vill förbättra trafiksäkerhet och framkomlighet på väg 363 mellan Vindeln och Umeå. På så sätt blir sträckan säkrare för oskyddade trafikanter och bättre för pendlingstrafiken.

Vägsträckan mellan Vindelns kommun och Umeå kommun är cirka 55 kilometer lång och är en del av länets viktigaste transport- och pendlingsstråk. Under de senaste åren har hastighetssänkningar genomförts på grund av bristande trafiksäkerhet. Pendlingstrafiken har behov av ökad trafiksäkerhet och förkortad restid. De boende längs vägen har behov av ökad trafiksäkerhet och ökad tillgänglighet då de i nuläget måste röra sig oskyddade på väg 363 på vissa sträckor. Trafiken på väg 363 är tät med många tunga fordon.

Planerade åtgärder

För att förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter, samt förbättra säkerhet, framkomlighet och restid för arbetspendling och godstrafik har vi undersökt olika förslag på åtgärder. Aktuellt nu är:

  • Hissjö, bygge pågår, klart 2021.
  • Haddingen, byggstart preliminärt 2023.
  • Gång- och cykelbanan, Forslunda-Hissjö, byggstart preliminärt 2023.