Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gods i Sundsvallsregionen, åtgärdsvalsstudie

Gods i Sundsvallsregionen

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Sundsvallsregionen har kapacitetsbegränsningar på järnvägsnätet som påverkar både gods- och persontåg. Vi har därför genomfört en åtgärdsvalsstudie med Sundsvalls kommun för att förbättra ledtider och tillgänglighet för godstransporterna.

Sundsvallsregionen omfattar transporter i Sundsvallskommun och i grannkommunerna till Härnösand i norr, Ånge i väster, Hudiksvall i söder samt sjöfart i öster. Vi har sett över bland annat anslutningar till Tunadals hamn, förbindelsespåret mellan Mittbanan och Ådalsbanan i Bergsåker, förstärkningar på Mittbanan och Ostkustbanan söderut och kopplingen samt fördelning till trafikvolymer inklusive Norra Stambanan och transportflödena för att skapa bättre förutsättningar för godstrafiken i området. Faktorer som ledtid, tillförlitlighet och kundbehov står i fokus för att skapa effektivare godsströmning.

Utöver gods i Sundsvallsregionen har två ytterligare åtgärdsvalsstudier utförts för att skapa en helhetsbild av situationen. Det är Öst-Västliga resor och transporter i Sundsvalls kommun där E14s framtida dragning är en viktig fråga att lösa, samt förutsättningarna för pendling söder om Sundsvall – främst på sträckan Njurunda–Sundsvall.

Ett underlag till fortsatt planering

Trafikverket arbetar med dessa frågor efter en ny metod, kallad åtgärdsval. Arbetet följer fyrstegsprincipen som innebär att alla åtgärder analyseras i fyra steg. Först ser man över efterfrågan på transporter för att därefter undersöka hur befintlig infrastruktur kan nyttjas bättre.

Läs mer om åtgärdsval och fyrstegsprincipen via länken under rubriken Åtgärdsvalsstudier.