Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4 genom Härnösand

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Trafikverket har tillsammans med Härnösands kommun och i dialog med berörda aktörer genomfört en åtgärdsvalsstudie för sträckan E4 genom Härnösand.

Studien utgår från problemen på väg E4, berörd sträcka, men det finns även kopplingar mellan intilliggande vägnät som också måste tas i beaktande, samt kollektivtrafikens angöringsmöjligheter.

Det finns trafiksäkerhetsproblem och tillgänglighetsbrister för oskyddade trafikanter vid korsningspunkter med dålig sikt och höga hastigheter som bidrar till otrygga trafikmiljöer. Väg E4 avskiljer företagsområden från bostadsområden och hållplatser vilket medför oönskat spring över vägen.

Så genomfördes studien

Utvalda, berörda aktörer deltog vid tre workshoptillfällen för att tillsammans se över de problem och behov som finns samt för att ta fram förslag på åtgärder för att på kort och lång sikt förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten på den aktuella sträckan.

Dokument

Här finns möjlighet att ladda hem eller skriva ut dokument