Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg och järnväg som löper parallellt.

Kuststråket Gävle–Umeå

Trafikverket har gjort en åtgärdsvalsstudie om hur vi ska resa och transportera varor längs kusten i framtiden.

Vi har sett över de problem och behov som finns samt tagit fram förslag på åtgärder för att på kort/lång sikt bidra till ökad kapacitet på Ostkustbanan Gävle-Sundsvall, inklusive Ådalsbanan. Nyckelpersoner med kunskap om stråket har intervjuats och näringslivet har deltagit på hearingar.

Åtgärdsvalsstudien har sin grund i att stråket Gävle-Sundsvall, inklusive Ådalsbanan i Nationell plan för transportsystemet 2014–2025 utpekats för kapacitetsåtgärder.

Studien har kartlagt följande

  • Vad som pågår, planeras eller redan är genomfört i stråket
  • Resor och transporter i stråket
  • Kända brister och behov i stråket

Arbetet har skett i samverkan med Gävleborgs, Västernorrlands, Jämtlands och Västerbottens län tillsammans med kommuner längs stråket, näringsliv och regionala kollektivtrafikmyndigheter.