Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg och buss kör bredvid varandra.

Tillgänglighets- och omledningsfunktion Västeraspby–Långsele

Åtgärdsvalsstudien är avslutad.

Järnvägssträckan Västeraspby-Långsele är i stort behov av upprustning och bristen är upptagen i gällande nationell plan för transportsystemet. Studien utgår från detta men omfattar alla trafikslag och ser till en större helhet än endast järnvägssträckan. Studien ska ta fram åtgärdsinriktningar som kan fungera som ett gemensamt planeringsunderlag.

Syftet med studien var att tydliggöra stråkets brister, kommande behov och funktioner när det gäller personresor och godstransporter på väg och järnväg och eventuella kopplingar till flyg och sjöfart. Syftet var också att synliggöra förutsättningarna för olika och alternativa transportlösningar i stråket.

I studien har ett stort antal intressenter längs stråket medverkat och bidragit, som kommuner, kollektivtrafikmyndigheten, Länsstyrelsen, Region Västerbotten, järnvägsbolagen och näringsliv.