Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E14, ombyggnad av sträckan Timmervägen–Stöde

E14 förbinder Sundsvallsregionen med Östersund och Trondheim. Vägen har stor betydelse för turisttrafiken till och från fjällområdet Åre-Storlien. E14 ingår i det av EU utpekade transeuropeiska transportnätverket (TEN-T).

Vägen har studerats i ett antal EU-projekt benämnt "North East Cargo Link" för att främjandet av godstransporter i öst-västlig riktning inom Europa. Den sträcka som nu är finansierad för ombyggnad är E14 Timmervägen-Blåberget.

Hela vägsträckan är mycket olycksdrabbad och diskussioner har sedan länge förts om tänkbara åtgärder på sträckan. Vägen har dålig geometrisk standard och vägbredden varierar mellan 9-13 meter. Den låga hastigheten leder till framkomlighetsproblem särskilt under rusningstid morgon och kväll.

Projektet är uppdelat i tre delsträckor samt en rastplats i Stöde:

  • Timmervägen (Sundsvall)-Blåberget (2+2-väg, inkl ny anslutning till Timmervägen)
  • Blåberget-Matfors (2+1-väg i befintlig sträckning)
  • Matfors-Stöde (2+1-väg i befintlig sträckning)
  • Rastplats Stöde

Syftet med projektet är att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för såväl fordonstrafikanter som oskyddade trafikanter längs sträckan.

Förändrade förutsättningar

Den 4 juni fattade regeringen beslut om den nationella planen som anger vilka större investeringsprojekt som har finansiering under perioden 2018 – 2029. I det beslutet finns tyvärr inte delsträckan Blåberget-Matfors med och vi har därmed inte någon finansiering för byggnation. Vi slutför vårt arbete med planläggningprocessen i och med den granskning som nu ligger ute då vi i dagsläget inte vet när projektet kan genomföras. Det är ändå viktigt att vi får in era synpunkter då underlaget kommer att användas i framtida arbete med planering/projektering av sträckan.