Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Svevia har tilldelats entreprenaden för E4 genom Älandsbro

Vi har tilldelat Svevia entreprenaden för trafiksäkerhetshöjande åtgärder genom Älandsbro. Totalt lämnades fyra anbud in, och den vinnande anbudssumman är drygt 54 miljoner kronor. Arbetet påbörjas i slutet av juni och beräknas vara klart hösten 2018.

– Nu inleder vi arbetet med att förbättra korsningar, rusta upp busshållplatser och bygga nya. Vi tar bort krönet över järnvägen och rätar delvis ut vägen. Parallellt med ombyggnaden av E4 förbättrar vi tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. Vi bygger en sammanhängande gång- och cykelväg och gör säkrare passager både över och under E4. Vi gör åtgärderna för att höja säkerheten på E4 genom Älandsbro, regionens viktigaste transportstråk för vägtrafik, berättar Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander

Arbetena kommer att innebära byggtrafik och periodvis buller, vibrationer och damning. Arbetena kommer även att innebära begränsad framkomlighet. Där det är möjligt leds trafiken tillfälligt förbi arbetsområdet för ökad säkerhet för våra entreprenörer och bättre framkomlighet för trafikanter.

- Räkna med extra restid, kör lugnt och visa hänsyn till dina medtrafikanter och våra entreprenörer som arbetar längs vägen, uppmanar Torbjörn.

Inledningsvis kommer ledningsarbeten att utföras vid sidan om vägen. Efter sommaren sker arbeten uppe på E4
och en tillfällig väg ska byggas förbi arbetsområdet. Under hösten 2018 beräknas ombyggnaden vara klar.