Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Trafiken på E4 genom Älandsbro leds om

Natten mot fredag den 1 december leder vi om E4 trafiken på en tillfällig väg genom Älandsbro. Detta för att kunna bygga om E4 för att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten genom Älandsbro.

För trafikanterna innebär omledningen en smalare väg, 7,5 meter bred, och sänkt hastighet från 50 km/h till 30 km/h på en sträcka av ca 800 meter.

- Det är många fordon som passerar Älandsbro, upp emot 10 000 per dygn. Jag uppmanar trafikanter att köra lugnt och visa hänsyn till sina medtrafikanter och till våra entreprenörer som jobbar vid en sådan tungt trafikerad väg. Det är alltid bra om man kan ta extra restid i beräkning, säger Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander

- När trafikomledningen är gjord kommer vår entreprenör att börja fräsa bort asfalt, schakta och riva vägbron över den gamla järnvägen. Det är ett ganska omfattande jobb som innebär att ca 20 000 kubik massor ska grävas ur. När vi har grävt ur denna del av E4 kan vi plana ut krönet och skapa bättre framkomlighet, berättar Torbjörn Nylander.

- Efter sommaren nästa år räknar vi med att trafikanterna kan börja köra på den ombyggda europavägen, berättar Torbjörn. 

Parallellt med ombyggnaden av vägen kommer tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister att förbättras. En sammanhängande gång- och cykelväg ska byggas samt säkrare passager både över och under E4.

Omledning för gående- och cyklister

I samband med att trafiken på E4 leds om på en tillfällig väg kommer även gående- och cyklister att hänvisas till en omledningsväg.

Planritningar som visar trafikomledning under byggtiden finns under Dokument/Aktuella handlingar

Åtgärder för att öka trafiksäkerheten på E4 genom Älandsbro:

• Tätortsanpassad utformning av E4. Refuger med trädplanteringar anläggs, körfältsbredden minskas och ny belysning uppförs.
• Tydligare linjeföring. Profilen på vägen sänks och kurvan över krönet precis norr om centrala Älandsbro rätas ut.
• Trafiksäkerhetshöjande utformning av korsningar. Korsningen i höjd med bensinstationen blir en fyrvägskorsning och korsningen mot Hemsön får ett högersvängfält.
• Förbättring av gång- och cykelvägnätet med bland annat en planskild passage, en gång- och cykeltunnel under E4, ca 100m norr om järnvägsviadukten.
• Delvis nybyggda gång- och cykelbanor.
• Nya och upprustade busshållplatser längs hela sträckan.