Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu ska det bli säkrare för gående- och cyklister att passera E4

I samband med ombyggnaden av E4 genom Älandsbro skapar vi tryggare och trafiksäkrare passager för de oskyddade trafikanterna. Med en rörbro kommer gående och cyklister att kunna passera under E4.

Den gamla vägbron över järnvägen är riven och krönet planas ut. Rivningen av bron är en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten och öka framkomligheten på E4 genom Älandsbro.

Ombyggnad E4 genom Älandsbro

Parallellt med ombyggnaden av vägen förbättrar vi tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister. Vi bygger en sammanhängande gång- och cykelväg samt gör säkrare passager både över och under E4.

- Strax norr om den rivna vägbron, mellan Älandsbro och Ulvvik bygger vi en planskild passage för att öka säkerheten för gående- och cyklister. Med hjälp av en rörbro under E4 kan oskyddade trafikanter på ett tryggt sätt passera den trafikerade vägen, berättar Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander.

Innan den kan börja användas återstår en del arbete med att fylla igen rörbron och bygga upp vägkroppen för E4. Gående- och cyklister leds under tiden förbi arbetsområdet.

Ombyggnad E4 genom Älandsbro

- Under oktober beräknar vi att hela ombyggnaden av E4 är klar, avslutar Torbjörn som passar på att tacka närboende, verksamma och trafikanter för tålamod och visad hänsyn under byggtiden.