Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Nu rivs vägbron över järnvägen i Älandsbro

Under nästa vecka, 5-8 mars, planerar vår entreprenör Svevia att inleda arbetet med rivningen av vägbron över gamla Ådalsbanan i Älandsbro. Rivningen av bron är en del i arbetet med att förbättra trafiksäkerheten på den olycksdrabbade sträckan.

– Bron byggdes på 60-talet och är i mycket dåligt skick. Den kommer att rivas och fyllas igen. När bron är riven kommer krönet på E4 över järnvägen norr om Älandsbro att planas ut för att skapa bättre framkomlighet och trafiksäkerhet. Profilen på vägen sänks och kurvan över krönet rätas ut vilket gör att linjeföringen och sikten över krönet kommer att bli bättre, säger Trafikverkets projektledare Torbjörn Nylander.

Trafikanterna bedöms inte att påverkas märkbart av rivningen, då trafiken på E4 genom Älandsbro sedan tidigare har letts om till en tillfällig väg förbi arbetsområdet. Järnvägen under bron har inte trafikerats sedan nya Ådalsbanan över Älandsfjärden stod klar år 2012. 

Närboende kan komma att uppleva rivningen som störande då bron som är byggd av betong ska ”knackas” och bilas ner, vilket kan medföra en del ljud. För att minimera störningarna begränsas arbetet till dagtid.

Rivningen planeras att börja under nästa vecka, 5-8 mars och beräknas hålla på i cirka 4 veckor framåt. Arbetstiderna kommer huvudsakligen att vara måndag till torsdag, klockan 06.00 – 18.00.

E4 genom Älandsbro har inga egentliga kapacitetsproblem. De brister som finns gäller trafiksäkerheten för både fordonstrafiken och oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Att E4 genom Älandsbro har varit olycksdrabbad beror delvis på att den skyltade hastigheten inte efterlevs. Vägen är utformad på ett sätt som gör det möjligt att köra fortare än vad som är lämpligt. Nu förbättrar vi tillgängligheten och tryggheten för fotgängare och cyklister med en sammanhängande gång- och cykelväg samt säkrare passager både över och under E4.

– Efter sommaren räknar vi med att trafikanterna kan börja köra på den ombyggda Europavägen, berättar Torbjörn.