Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Tåg på räls

Fjärrstyrning Ånge och Sundsvall

Trafikverket planerar ett antal fjärrstyrningsprojekt i Sverige där driftplatserna Ånge och Sundsvall ingår. Arbetet är säkerhetshöjande och skapar möjlighet till ökad punktlighet, kapacitet/flexibilitet och geografisk obundenhet dygnet runt.

Idag är driftplatserna Ånge och Sundsvall som två öar i det nationella tågnätet. De bemannas av lokala tågklarerare och kan inte styras eller övervakas från trafikledningscentralerna. För att involvera dessa driftplatser i det nationella tågnätet ska fjärrstyrning införas. Åtgärden kommer att bidra till en säkrare arbetsmiljö tack vare de automatiska säkerhetssystemen.

En förutsättning för att kunna fjärrmanövrera anläggningen är att det finns ett elektroniskt säkerhetssystem. I projektet ingår att uppgradera säkerhetssystemet liksom att skapa ett effektivare/flexiblare och mer kostnadseffektivt järnvägssystem.

Preliminär tidplan

  • Projekten genomförs under perioden 2015–2021.
  • Projekt driftplats Sundsvall är slutfört. Driftplats Ånge beräknas bli klart under 2021.