Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Gång- och cykelväg

Väg 544, Matfors–Specksta, gång- och cykelväg

Vi bygger en separat gång- och cykelväg längs väg 544 på sträckan Matfors–Specksta.

Väg 544 är relativt hårt trafikerad och en stor andel tung trafik går den här vägen för att nå fram till E14. Belagd vägbredd är omkring sex meter. Oskyddade trafikanter går och cyklar på vägbanan då vägren saknas. Det innebär att framkomligheten är begränsad, framförallt för barn, äldre och funktionsnedsatta.

Vägen är en allmän väg som går från Vattjom till Sörböle, förbi Matfors. Idag finns bara en gång- och cykelväg längs sträckan Sörfors–Lucksta skola–Specksta.

För att öka tillgängligheten och förbättra trafiksäkerheten kommer vi att bygga en gång- och cykelväg längs väg 544 Matfors–Specksta, en sträcka på 3,2 kilometer. Den kommer att ansluta till gång- och cykelvägen mellan Sörfors och Specksta.

Gång- och cykelvägen kommer till största delen att vara separerad från vägen, men på en del ställen kommer den att ligga intill vägen. Vi kommer att sätta upp ny belysning längs hela sträckan. Vi kommer även att rusta upp busshållplatserna på västra sidan och bygga en ny gång- och cykelbro i trä över Värstaån.

Ändrad tidplan när projektet blir helt klart

På grund av byggtekniska orsaker blev gång- och cykelvägen inte helt färdigställd 2017.

Stora delar av projektet är klart, men följande arbeten fick en senarelagd tidsplan:

  • Bron över Värstaån togs i bruk i slutet av januari 2018. 
  • En sträcka på cirka 150 meter mellan Lunde och Fors färdigställdes i mitten av december 2017. Orsaken till denna försening berodde på komplicerade geotekniska förhållanden på platsen.
  • Belysningen längs hela sträckan ska färdigställdes och togs i bruk vid månadsskiftet januari/februari 2018.
  • Resterande arbeten (sista delen genom Matfors centrum, beläggning från Specksta till Lunde/Fors samt slutjustering och avetablering) sker i maj–juni 2018 och allt ska sedan vara klart under sommaren.