Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Kompletterande bullerskyddsåtgärder för E4 Sundsvall

När nya E4 byggdes gjordes omfattande vägnära bullerskyddsåtgärder (skärmar, vallar, fönster) men för vissa uteplatser saknas bullerskydd. Vi planerar nu för kompletterande åtgärder på sträckan Myre-Skönsberg.

Arbetet genomförs i samråd med kommunens miljökontor och omfattar bostadshus som beräknas ha ekvivalent ljudnivå över 55 dBA från trafiken på E4. Målsättningen är att boende ska ha tillgång till en uteplats som innehåller riktvärden.

Övergripande tidplan

 1. Nya bullerberäkningar och verifierande mätningar av buller från trafiken på E4.
  Klart juni 2017.
 2. Identifiering av vilka bostadshus som har ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA från trafiken på E4.
  Klart juni 2017.
 3. Inventering i fält för att undersöka om dessa bostäder har eller saknar bullerskyddad uteplats.
  Klart juli 2017.
 4. Dialog med fastighetsägare om skyddsåtgärder.
  Genomförs hösten 2017.
 5. Åtgärderna genomförs av Trafikverket upphandlad entreprenör eller av fastighetsägare mot bidrag från Trafikverket.
  Genomförs under 2018.