Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Birsta - järnvägsutbyggnad

Vi planerar en utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen mellan E4 och Birsta mötesstation samt ett tredje mötesspår för lokrundgång för norrgående tåg.

Vi föreslår en utbyggnad av partiellt dubbelspår längs Ådalsbanan på delen E4-Birsta mötesstation samt tredje mötesspår. Mötesspåret ska anläggas så att lokrundgång för norrgående tåg från Tunadal kan utföras.

Ådalsbanan är ett viktig stråk för godstransporter på järnväg. Med projektet förbättrar vi förutsättningarna för dessa transporter genom en lösning där tågen inte belastar den hårt ansträngda Ådalsbanan i onödan. Projektet skapar även förutsättningar för en kombiterminal/logistikpark med bättre koppling till hamnen.

Järnvägen ska klara tåg med en axellast på upp till 25 ton och lutningen på järnvägen ska inte vara större än att ett lok ensamt kan dra ett tåg med totalvikt på 1 500 ton.