Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Sundsvall–Härnösand, ny järnväg

Sträckan Sundsvall–Härnösand är en del av Ådalsbanan som upprustades mellan åren 2003-2012. Sträckan är fortfarande kurvig med branta lutningar och en ny järnvägsutredning gjordes åren därefter. 2014 togs beslut om järnvägskorridor för en ny sträckning.

Med utgångspunkt i tidigare järnvägsutredning pågår sedan 2015 en samordnad planering för att hitta smarta etappindelningar och en gemensam prioriterad utbyggnadsordning av dessa etapper. Den utreder även hur man kan smalna av delar av korridoren där kommun eller näringsliv har behov av att exploatera. Planeringen sker i samverkan mellan Trafikverket och Sundsvalls, Timrå, Härnösands kommuner samt Länsstyrelsen i Västernorrland.

Den etapp som har bedömds viktigast att prioritera för en ny järnväg är sträckan Timrå-Birsta som ska kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Den nya sträckningen tillsammans med nya spåranslutningar i Maland och Birsta kommer att innebära snabbare och smidigare godshantering. Men den ger också en kortad restid för de som reser med tåg på denna sträcka.

Den nya sträckningen är i dagsläget inte finansierad, men Trafikverket arbetar för en lösning i kommande plan för statlig infrastruktur, 2018-2029.

Samordnad planering

Järnvägsutredningen färdigställdes 2014 och togs fram och finansierades av Trafikverket tillsammans med Västernorrlands Landsting, Härnösands Kommun, Timrå Kommun och Sundsvalls Kommun. Sedan 2015 pågår en fortsatt samordnad planering med samtliga aktörer.

Samordningen består i att den kommunala översiktsplaneringen och Trafikverkets planering enligt Järnvägslagen och Väglagen görs i samverkan i framtagandet och i samrådsprocessen.