Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt

Sundsvall–Härnösand, ny sträckning

Sträckan Sundsvall-Härnösand är en del av Ådalsbanan som rustades upp 2003-2012. Den är kurvig med branta lutningar varför en ny järnvägsutredning gjordes. Resultatet blev ett beslut om en korridor för ny enkelspårig sträckning.

Med utgångspunkt i järnvägsutredningen pågår sedan 2015 en samordnad planering för att hitta lämpliga etappindelningar och en gemensam utbyggnadsordning. Den utreder även hur man kan smalna av delar av korridoren där kommun eller näringsliv har behov av att exploatera. Planeringen sker i samverkan mellan Trafikverket och Sundsvalls, Timrå, Härnösands kommuner samt Region Västernorrland.

Den etapp som har bedömds viktigast att prioritera är sträckan Timrå-Birsta, som ska kopplas samman med Tunadalsspåret i Birsta. Den nya sträckningen tillsammans med spåranslutningar i Maland och Birsta kommer att innebära snabbare och smidigare godshantering samt kortad restider.

Den nya sträckningen är i dagsläget inte finansierad, varför det är oklart när byggnation kan ske. 

För mer information, se Maland- och Tunadalsspåret