Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bakgrund Sundsvall–Härnösand, ny sträckning

Sträckan Sundsvall-Härnösand är en del av Ådalsbanan. Banan byggdes 1925 och elektrifierades 25 år senare. Den nuvarande sträckningen mellan Sundsvall och Härnösand har rustats upp för att klara ökade trafikvolymer men klarar i nuvarande sträckning en högsta hastighet på endast 100 km/h. Banan är också 13 kilometer längre än motsvarande vägsträcka vilket gör att såväl längre tågresor i Norrland som möjlig regional arbetspendling drabbas. Det finns ett antal problem som kan sammanfattas så här:

  • Lång resväg på grund av krokig bansträckning
  • Låg hastighet på grund av snäv kurvradie
  • För få eller olämpligt placerade på- och avstigningsmöjligheter
  • Kapacitetsproblem på grund av enkelspår med för få mötesstationer

Sedan tidigare finns möjlighet till stopp för persontåg i Timrå (förutom Sundsvall och Härnösand). I dag och i framtiden finns andra pendlingsmönster som kan innebära nya intressanta stationslägen.

Samordnad planering

Samordnad planering är ett samarbetsprojekt mellan Trafikverket, Region Västernorrland, Härnösands Kommun, Timrå Kommun och Sundsvalls Kommun. Projektet arbetar för att hitta smarta etappindelningar och en gemensam prioriterad utbyggnadsordning av dessa etapper. Den utreder även hur man kan smalna av delar av korridoren där kommun eller näringsliv har behov av att exploatera.