Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arkiv för Sundsvall–Härnösand, ny järnväg

Ställningstagande februari 2014

Beslut av lokaliseringsalternativ för Ådalsbanan delen Sundsvall–Härnösand (pdf-fil, 86kB)

Förslag till ställningstagande

Förslag till ställningstagande, underlag för val av lokaliseringsalternativ (pdf-fil, 6,99 MB)

Karta - bilaga till förslag till ställningstagande (pdf-fil, 1,67 MB)

Samrådshandling oktober 2013

Här publiceras delar av Järnvägsutredningen Sundsvall-Härnösand. På grund av personuppgiftslagen, PUL, publicerar vi inte samrådsredogörelsen eftersom den innehåller personuppgifter till privatpersoner. Detta är dock en allmän handling.

Vill du få tillgång till samrådsredogörelsen kan du beställa den hos diariet. Skriv till trafikverket@trafikverket.se och ange ärendenummer TRV 2013/76428.

Samrådshandling järnvägsutredning inklusive miljökonsekvensbeskrivning oktober 2013 (pdf-fil, 8,9 MB)

Bilagor till samrådshandlingen

Landskapsanalys (pdf-fil, 6,42 MB)
PM - artskyddsförordningen (pdf-fil, 1,4 MB)
PM - fornlämningar (pdf-fil, 3 MB)
PM - geoteknik, geohydrologi och berg (pdf-fil, 3,79 MB)
PM - buller och vibrationer med bilagor (pdf-fil,9,34 MB)
PM - klimat (pdf-fil, 519 kB)
PM - robusthet och säkerhet (pdf-fil, 480 kB)
PM - förorenad mark (pdf-fil, 486 kB)
PM - kapacitet (pdf-fil, 2,06 MB)
PM - detaljplaner (pdf-fil, 433 kB)
PM - utvärdering (pdf-fil. 1,15 MB)
PM - Timrå resecentrum (pdf-fil, 428 kB)

Samrådshandling november 2012

 

Kartor

Översiktskarta över samtliga korridoralternativ (pdf-fil, 5,5 MB)
Avsmalningar och utvidgningar av korridorer sedan förstudien (pdf-fil, 2,1 MB)

Detaljerade kartor över delsträckor

Korridorskarta Sundsvall-Huli (pdf-fil, 3 MB)
Korridorskarta Huli-Stavreviken (pdf-fil, 3 MB)
Korridorskarta Stavreviken-Bye (pdf-fil, 3 MB)
Korridorskarta Bye-Härnösand (pdf-fil, 3 MB)

 

Material från samråd

Folder med kort information samt kartbild (pdf-fil, 7,3 MB)
Bildspel från samråd (pdf-fil, 5 MB)

 

Formulär för synpunkter

Formulär för att fylla i synpunkter på samrådshandlingen (Wordfil, 59 kB)

 

Förstudie

Förstudie Sundsvall-Härnösand, slutrapport 2010-03-30 (webbutiken)

Bilaga 1 Översiktskarta, finns med i slutrapporten

Bilaga 2 Samlad effektbedömning (pdf-fil, 1 MB)
Bilaga 3 Tekniskt PM Geoteknik (pdf-fil, 173 kB)
Bilaga 4 Remissyttrande Länsstyrelsen i Västernorrland (pdf-fil, 2 MB)
Bilaga 5 Remissyttrande Härnösands kommun (pdf-fil, 997 kB)
Bilaga 6 Remissyttrande Timrå kommun (pdf-fil, 1 MB)
Bilaga 7 Remissyttrande Sundsvalls kommun (pdf-fil, 213 kB)
Bilaga 8 Remissyttrande Landstinget i Västernorrland (pfd-fil, 458 kB)