Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägen i Sundsvall

Sundsvall – tillgänglighet och resecentrum

Trafikverket planerar att bygga om spåren på Sundsvalls Centralstations bangård för ökade möjligheter till resandeutbyte och pendling samt effektivare godshantering.

Syftet är att öka tillgängligheten för resandeutbyte både inom och mellan trafikslag, förbättra bytestider mellan tågavgångar samt öka trafiksäkerheten för resenärerna. Det innebär bland annat att plattformarna kommer att kunna angöras planskilt, via en väderskyddad passage/tub. Stadens norra och södra delar kommer därmed att knytas ihop på ett bättre sätt än idag. I samband med detta ska plattformarna både breddas och förlängas vilket möjliggör för tätare tågtrafik med fler och längre tåg.

En ny anslutning söderifrån in på godsbangården anläggs, vilket samordnas med Dingersjö-Sundsvall dubbelspår. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sundsvalls kommun. Medel finns enligt förslag tillgängligt i nationella transportplanen för år 2020-2025.