Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1044, Norrtjärn, kurvrätning

Trafikverket planerar för att flytta väg 1044 eftersom ett nytt ställverk kommer att påverka vägen.

I Åsele kommun kommer det att byggas ett flertal nya vindkraftsparker. Produktionen av el i området kommer att kräva en helt ny stamnätspunkt, det vill säga ett nytt ställverk mot stamnätet. Placeringen av ställverket kommer att påverka väg 1044 som därför måste flyttas. Parallellt med att vi flyttar vägen kommer även indragningsprocessen för den gamla vägen att äga rum.

Vägen går mellan väg 348 strax sydväst om Solberg och i nordostlig riktning fram till väg 1048, en sträcka på cirka 3 mil. Den del där vi ska räta ut en kurva ligger cirka 2,5 kilometer söder om korsningen med väg 1048.