Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 335, Sidensjö–Överhörnäs, förstärkningsåtgärder och skydd av vattentäkt

Trafikverket rustar väg 335 mellan Sidensjö-Överhörnäs i Örnsköldsviks kommun. Vägen är en viktig regional transportväg mellan Örnsköldsvik-Sollefteå-Östersund där det råder bristande standard och dålig sikt.

Vi rustar vägen och ser över busshållplatserna och belysningens placering på sträckan. Vägen breddas till 7,5 meter och två broar åtgärdas. I projektet ingår att skydda Gerdals och Bys vattentäkter*. Ett viktigt arbete då Gerdals vattentäkt är en av Örnsköldsviks kommuns huvudvattentäkter. Vår målsättning är att minimera trafikpåverkan så långt det går samt skydda vattentäkterna.

Återstående arbete

  • Arbeten inom vattenskyddsområdet
  • Montering av vägräcken och kantsten
  • Förberedande arbeten inför beläggning
  • Beläggningsarbeten mellan vecka 30-35

Arbetet pågår hela sommaren men intensiteten kan gå ner under vissa veckor. Vi ber om överseende med de störningar som arbetet orsakar. Målsättningen är att öppna vägen för trafik månadsskiftet september-oktober.

* vattentäkt = ett mark- eller vattenområde där yt- eller grundvatten används till vattenförsörjning.