Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Samrådsmöte för väg 562, delsträckan Nolby - Sundsvalls Resecentrum

– Ni ska alla ha ett stort tack från oss i projektet för att ni kom och tog del av vår information. Glöm nu inte skicka in era synpunkter och förslag. Vi beaktar och analyserar alla förslag som kan tillföra projektet ny kunskap.

Med de orden avslutade Bengt-Erik Eriksson, projektledare för Trafikverkets ombyggnad av Projektledare BengtErik Erikssongamla E4:an, väg 562, delen mellan Nolby och Sundsvalls

Resecentrum (Centralstationen), projektets formella samråd i Njurunda den 24 november .
Ett samråd där olika deltagare från vägprojektet berättade om hur tidplanen och den formella planläggningsprocessen ser ut, där bland annat samråd med berörda markägare och intressenter är en viktig del av arbetet. Samtidigt gavs under kvällen information om hur planerna fortskrider för att bygga dubbelspår på järnvägen mellan Dingersjö och Sundsvalls Resecentrum.

Drygt 100 nyfikna boende i området kring Njurunda hade samlats På Opalen i Kvissleby för att höra mer om det aktuella läget för projektet. Ett ombyggnadsprojekt som går ut på att omvandla den tidigare Europavägen till riksvägsstandard med cirka 7 meter bred väg, varav fyra meter bred gång- och cykelväg istället för nuvarande 13 meter som vägen ser ut idag.

Bengt-Erik Eriksson och Thure Åström

Thure Åström från Njurunda vill gärna att ombyggnationen kommer igång så snabbt som möjligt.
– Det är bra att detta nu blir av. Vi har ingen nytta av en sådan hög standard när mycket av trafikflödet i dag har försvunnit. Däremot vill jag inte att det ska byggas samma typ av busshållplatser som Sundsvall kommun har anlagt inne i staden, säger Thure Åström till Bengt-Erik Eriksson.
–  Nej vi kommer inte att bygga den typen av busshållplatser svarar Bengt-Erik Eriksson.

Makarna Elisabeth och Bert-Ola Tjernström

Makarna Elisabeth och Bert-Ola Tjernström bor i området Hemmanet som ligger mitt emellan nuvarande E 4:an och gamla Europavägen.
– Jag är nyfiken på vad Trafikverket vill göra med både vägen, men främst järnvägen. Vi bor ganska nära nuvarande järnvägen så därför vill vi veta med om det projektet, säger Elisabeth Tjernström.

Under samrådet framkom en del kritiska röster om varför vägen måste byggas om när standarden upplevs som högre i dag? Oro framkom också om att restiden för pendlare till Sundsvall ska förlängas. En oro som projektledaren Bengt-Erik Erikson anser är obefogad:
– Vår avsikt är definitivt inte att förlänga restiden för de som utnyttjar vägen som pendlingsstråk. Snarare tvärtom, säger Bengt-Erik Eriksson.

Diskussion med markförhandlare Per-Anders HamrinMånga passade på att ställa frågor, här till Trafikverkets markförhandlare Per-Anders Hamrin.

Närmast väntar nu projektledningen på att länsstyrelsen ska fatta beslut om projekt innebär en betydande miljöpåverkan. I så fall kommer samrådsarbetet att behöva utökas med att även bland annat intresseorganisationer delges information om projektet.
– Vi hoppas att länsstyrelsen kommer att fatta sitt beslut under december månad. Vår plan bygger fortfarande på att ombyggnaden ska inledas under 2018 och vägplanen ska fastställas i slutet av nästa år, säger Marie Svahn, uppdragsledare för Trafikverkets anlitade konsultföretag, Sweco.

Den första delsträckan av ombyggnaden av väg 562 mellan Njurundabommen och Nolby har vunnit laga kraft och byggstart planeras under våren/sommar 2017.