Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Järnvägs- och vägplan har vunnit laga kraft

Järnvägsplan för Dingersjö mötesstation och vägplan för väg 562 (gamla E4), delen Njurundabommen - Nolby vann laga kraft den 21 april 2016. Vi upphandlar just nu entreprenör som ska genomföra järnvägs- och vägbygget.

 - Det känns skönt att planerna vunnit laga kraft och att vi kommer ett steg närmare byggstart. Vi börjar med ombyggnationen av väg 562, gamla E4. Men innan vi sätter spaden i jorden ska vi göra en del förberedande arbeten. Under maj ska vi märka ut vägområdet och i sommar utför vi arkeologiska undersökningar. Till hösten har vi en entreprenör på plats som ska börja planera och projektera för att börja bygga om vägen under nästa år. Under 2018 inleder vi bygget av järnvägen, Dingersjö mötesstation, berättar projektledare Bengt- Erik Eriksson.

Preliminära tider för fortsatt arbete

Hösten 2016: Upphandling av entreprenör för väg- och järnvägsjobbet. Entreprenören påbörjar projektering och planering av arbetet.

2017-2018: Ombyggnad av väg 562, delen Njurundabommen - Nolby.
Vägen ombyggd och klar hösten 2018.

2018-2022: Bygget av Dingersjö mötesstation
Järnvägsbygget planeras pågå under 2018-2022 med driftsättning av den nya mötesstationen hösten 2020.
Byggnation av broar och markarbeten för ny järnväg 2018 och 2019.
Järnvägsspecifika arbeten utförs etappvis med flera inkopplingar 2020.

Rivning av befintlig järnväg, och befintliga järnvägsbroar, kompletterande markarbeten och återställning sker under 2021 med efterarbeten klara sommaren 2022.

Utredning av fastighetsnära bulleråtgärder (fönsteråtgärder och skyddad uteplats) utförs under 2016. Genomförande av bulleråtgärderna planerar vi att utföra under 2017-2018.