Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Öppet hus och samråd om ombyggnaden genom Sundsvall

Den 16 juni bjöd vi in till ett Öppet hus och samråd för att presentera förslaget av ombyggnad för delen Resecentrum - trafikplats Skönsberg och för att få in synpunkter.

- Vi hade hoppats att fler än de drygt 50 Sundsvallsbor som kom, skulle ta chansen att komma och titta på det förslag vi nu har tagit fram och lämna sina synpunkter. Men än är det inte försent, fram till den 30 juni finns det möjlighet att lämna in synpunkter på förslaget som finns i en samrådshandling på trafikverket.se/vag562-sundsvallsresecentrum upplyser projekledare Bengt-Erik Eriksson

Vid samrådsmötet berättade Anders Hedenius från Stadsbyggnadsnämnden om Sundsvalls kommuns vision för staden och varför vi vill göra ombyggnationen. Att ta bort dagens barriär som gamla E4 utgör och bygga en stadsgata gör det möjligt att koppla ihop staden med Inre hamnen och skapa ett hållbart resande.

- Vi bygger en stad för människor, sa Anders Hedenius.

Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson berättade om framtagandet av vägplan och den planprocess vi är i nu där alla får tycka till. Under våren 2017 planerar vi att vägplanen fastställs. Han berättade också Trafikverket står för kostnaderna av ombyggnaden eftersom det ingår i det kompensationspaket på 4,7 miljarder som Sundsvalls kommun förhandlade sig till i samband med diskussionerna om broavgiften.

- Med överenskommelsen fick Sundsvall flera viktiga infrastrukturprojekt såsom fyrfilig E14 mellan Timmervägen och Blåbergstippen, Bergsåker triangelspår, Maland triangelspår och elektrifiering av Tunadalsspåret, ombyggnad av väg 562 mellan Njurunda och Sundsvall, Sundsvalls Resecentrum och kapacitetsförstärkning på Ostkustbanan mellan Gävle och Sundsvall. De flesta av dessa projekt startar under 2017-2018, berättar Bengt-Erik

 Ola Olsson från Tyréns presenterade förslaget om utformingen av stadsgatan, väg 562, genom Sundsvall.

Peter Nylén från Mitt SverigeVatten berättade om ett omfattande ledningsarbete de ska utföra under vintern och våren 2017 innan ombyggnaden av väg 562 startar. En anpassning mot dagens klimatkrav.

Bilder på utformningen av stadsgatan, väg 562

Ny Cirkulationsplats vid Kolvägen

Korsningen Parkgatan/Köpmangatan

Ny gång- och cykeltunnel från Trädgårdsgatan

 

Storgatan

Ny infart till södra kajen - Nya Hamngatan

Korsningen vid Sjögatan

 

Skepparpatsen

 

Ny cirkulationsplats till Norra kajen