Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till samråd för sträckan Sundsvalls Resecentrum - Trafikplats Skönsberg

Nu är det dags för samråd för ombyggnationen av väg 562 genom Sundsvall. Vi bjuder in berörda och intresserade till samråd med ett öppet hus på Skönsbergs Folkets hus torsdag 16 juni kl 17-20. En allmän presentation av förslaget hålls kl 17.30. Välkommen!

Med nya E4 har nya möjligheter öppnats att långsiktigt skapa en bättre miljö och en trevligare och attraktivare stad med fler bostäder, butiker, service och mindre barriäreffekter som vägar med intensiv trafik kan innebära.

Genom att bygga om cirka 2,6 km av gamla E4, numera väg 562, till en stadsgata genom Sundsvall stärker vi kopplingen mellan Stenstan och Inre hamnen samt till de bostäder som planeras att byggas där. Vi ökar även säkerheten för gående och cyklister samt ger busstrafiken en mer framträdande plats.

Samråd och öppet hus

Nu har vi kommit så pass långt i planeringen att vi kan presentera ett första förslag på ombyggnationen. I förslaget har vi tagit hänsyn till kommunens mål för stadens utveckling och Trafikverkets riktlinjer för trafiken.

- Omvandlingen från europaväg till stadsgata väcker stort intresse och många frågor. Vi bjuder nu in till samråd i form av ett öppet hus för att kunna ge svar på många av allmänhetens frågor men även för att samla in synpunkter på utformningen. Klockan 17.30 presenterar vi förslaget och jag hoppas att många, både berörda och intresserade, tar tillfället att besöka oss, säger Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson.

Övergripande program:

Kl 17 - Dropp in. Tid att träffa representanter från Trafikverket, Sundsvalls kommun och Mitt SverigeVatten.

Kl 17.30
- Trafikverket hälsar välkommen 
- Stadsbyggnadsnämnden berättar varför vi vill göra ombyggnationen.
- Trafikverket beskriver planprocessen och var vi befinner oss nu i processen
- Tyréns; Trafikverkets konsult, presenterar förslaget på utformningen av stadsgatan samt en övergripande tidplan.
- Mitt SverigeVatten berättar om dragning av nya vatten- och avloppsledningar i anslutning till ombyggnaden av väg 562.
- Film om förslaget på utformningen av stadsgatan.

Kl. 18.15 – Frågestund

Kl 18.45 – Fika och tid för frågor vid informationsstationer med representanter från Trafikverket, kommunen och Mitt SverigeVatten.

Kl 19.15 – Återsamling/avslut.

Dela med dig av kunskap, synpunkter och frågor

Även om vi i dagsläget inte har svar på alla frågor än så ger det här förslaget en tydlig inriktning och dina synpunkter är viktiga för vårt fortsatta planeringsarbete.

Har du frågor eller synpunkter så välkomnar vi dig att delta i samrådet. Förutom att komma på samråd kan du också lämna synpunkter via vår hemsida, samt via brev eller e-post.

Planförslaget och synpunktformulär hittar du under Väg 562, sundsvalls resecentrum - trafikplats Skönsberg