Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsarbeten medför trafikstörningar på väg 562 i centrala Sundsvall

MittSverige Vatten & Avfall bygger ut vatten- och avloppsnätet i centrala Sundsvall. Från söndag eftermiddag den 9 april och fram till juni kommer framkomligheten på väg 562 att vara kraftigt begränsad i höjd med kasinot. Ta extra restid i beräkning!

Storgatan stängs för både in- och utfart på båda sidor om väg 562. Omledning via Köpmangatan och Tullgatan samt via Kolvägen för dem som ska till inre hamnen.Följ orangea hänvisning!

Trafiksignalerna i korsningen Storgatan/väg 562 sätts ur funktion för att få ett flöde i norr- och södergående körfält. Tillfälliga trafiksignaler sätts upp för gående- och cyklister som behöver passera över vägen.

- Om man behöver passera arbetsområdet uppmanar vi trafikanter att ta extra restid i beräkning, framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag. Välj om det är möjligt andra vägar, andra restider eller andra färdsätt säger Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson.

MittSverige Vatten & Avfall korsar vägen med nya dagvattenledningar. Arbetena görs för att anpassa dricksvattenförsörjningen till utvecklingen av nya stadsdelar och dagvatten- och avloppsledningar dimensioneras för att klara ett klimat med större mängder regn- och smältvatten.Om allt går som planerat ska ledningsarbetena som påverkar framkomligheten på väg 562 vara avslutade i juni.

- Vi vädjar till trafikanter att ta det lugnt förbi arbetsområdet och visa hänsyn till varandra och till entreprenörerna som arbetar vid vägen, säger Bengt-Erik.

Ledningsarbetena som kommer att fortsätta längs Strandgatan och Köpmangatan beräknas vara avslutade sommaren 2018.Trafikverket planerar att börja bygga om väg 562 till en stadsgata sommaren 2018. Ombyggnaden ska bidra till en tillgänglig och säker stadsmiljö med förbättrad miljö och säkerhet för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister. Såväl ledningsarbetena som ombyggnaden av vägen gör det möjligt för Sundsvall att växa.