Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Ledningsarbeten påverkar framkomligheten på väg 562 i Sundsvall

MittSverige Vatten & Avfall genomför omfattande ledningsarbeten  längs Sjögatan – Strandgatan – Köpmangatan – Norra-Järnvägsgatan under februari 2017 och fram till sommaren 2018. Arbetena kommer påverka framkomligheten på bland annat väg 562, gamla E4.

Från onsdag den 31 januari kl 20.00 till torsdag den 1 februari kl 06.00 stängs väg 562 för all trafik. Gångbron över väg 562, i centrala Sundsvall ska monteras ner och trafiken leds om, följ orangea skyltar! Gångbron stängs av för gångtrafikanter från måndag 30 januari klockan 08.00.

Med nedmonteringen av gångbron över väg 562 går startskottet för MittSverige Vatten & Avfalls omfattande arbeten med att modernisera och bygga ut ledningsnätet i centrala Sundsvall.

- Vi är först ut och lägger grunden när Sundsvall växer, säger Peter Nylén, Projektledare vid MittSverige Vatten & Avfall.

Ledningsarbeten ger stor påverkan på framkomligheten

Flera gator i centrala Sundsvall kring väg 562 berörs av utbyggnaden av ledningsnätet .Arbetena innebär stor påverkan på framkomligheten för såväl biltrafik som för gående och cyklister, framförallt under rusningstid morgon och eftermiddag.

Den 13 februari inleds arbetet vid Sjögatan. Infarten från väg 562 till sjögatan stängs och trafiken leds om via Storgatan.  Parkeringsmöjligheterna på Hamnplanen blir begränsade under cirka tre månader. Infarten till Sjögatan planeras öppna igen i slutet av mars.

Under våren fortsätter arbetena. Nya dagvattenledningar ska läggas under väg 562 för att leda dagvatten ut i Sundsvallsbukten. Trafiken på väg 562 kommer då tillfälligt att begränsas till två filer.

Ombyggnad av väg 562 avlöser ledningarbetet

Ambitionen är att arbetet med det nya ledningsnätet ska vara klart innan nästa stora byggprojekt tar vid - ombyggnaden av väg 562 mellan Sundsvalls Resecentrum (Centralstation) och Trafikplats Skönsberg.

- Vi inleder ombyggnationen av väg 562 mellan Tivolibron och Skönsberg och fortsätter med sträckan mot Resecentrum när ledningsarbetena är klara. Både ledningsarbetena och ombyggnationen kommer ofrånkomligen att ge störningar, vi ska göra vad vi kan för att minimera dem, berättar Trafikverkets projektledare Bengt-Erik Eriksson.

- Vi uppmanar alla trafikanter, även gående- och cyklister som ska passera arbetsområdet att ta extra tid i beräkning. Genom egna val kan du lindra störningarna och om möjligt välja andra tider, andra vägar, samåka eller åka kollektivt under byggperioden, uppmanar Bengt-Erik.

Väg 562 byggs om från genomfartsled till stadsgata vilket gör det möjligt att bygga ihop staden med inre hamnen, förbättra framkomligheten för gående och cyklister och skapa en tillgänglig och säker stadsmiljö.