Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

alt
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Välkommen till samrådsmöte för centrumupprustning Njurundabommen

Vi har tagit fram en samrådshandling för vägplan för väg 562/559 och bjuder nu in berörda fastighetsägare, enskilda väghållare och övriga som berörs till samrådsmöte 14 december kl 18.30 i aulan på Kyrkmons skola. Varmt välkommen!

Vi planerar för en centrumupprusning i Njurundabomen där Njurundavägen och Mjösundsvägen genom Njurundabommens centrum ska utformas som stadsgator med gång- och cykelväg längs sträckan. Tillsammans med omgivande bebyggelse ska det skapas ett tydligt centrumstråk som med sina handels- och servicefunktioner förstärker Njurundabommens centrum. Området ska vara tillgängligt, framkomligt och trafiksäkert för alla. I projekt ingår även att projektera och gestalta det nya stationsområdet utanför spårområdet.

Vi har tagit fram en samrådshandling för vägplan för väg 562/559 och bjuder nu in till samrådsmöte.

Tid och plats: Torsdagen den 14 december 2017 kl. 18.30 i aulan, Kyrkmons skola, Njurundabommen.

Samrådstid
: 5 december 2017 - 12 januari 2018

Plats för handlingar: Trafikverket, Nattviksgatan 8 i Härnösand. Samrådshandlingen och materialet från samrådsmötet hittar du under Dokument/Aktuella handlingar för väg 562/559 Centrumupprustning Njurundabommen 

Synpunkter:
Lämna dina synpunkter till investeringsprojekt@trafikverket.se eller
Ärendemottagningen, Region Mitt, Box 810, 781 28 Borlänge, ange diarienummer 2016/52101.
Du kan även lämna dina synpunkter här via ett digitalt synpunktsformulär
Senast 12 januari 2018 vill vi ha dina synpunter.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till oss, se kontaktuppgifter längre upp på sidan.

Samrådet är en fortlöpande process som pågår under hela planläggningsprocessen fram till kungörande för granskning. Vi hoppas att du deltar i de olika samråd du blir bjuden till. Fram till granskningen är du alltid välkommen att höra av dig till oss och lämna dina synpunkter.

Detaljplan för centrala Njurundabommen
På plats på samrådsmötet för väg 562/559 finns även representanter från Sundsvalls kommun för att visa förslag till detaljplan samt för att svara på frågor.

Läs mer om Sundsvalls kommuns detaljplan för centrala Njurundabommen